Back to the top

Methode

De Methode

Groepsdynamisch onderwijs heeft vier aanpakken en een extra aanpak “Moeilijke groep”.

Sterk Team

Een afgestemd team op gedragsniveau is het fundament van goed onderwijs. Belangrijke aspecten van Sterk Team zijn:

 • Visie op samenwerking
 • Een professionele lerende cultuur
 • Spelregels van de professionele cultuur
 • Het bouwoverleg als het hart van samen leren

Invoering

Sterk Team kan afzonderlijk of gelijktijdig met een andere groepsdynamische aanpak tot ontwikkeling gebracht worden. Met behulp van het werkboek “Sterk Team” worden de gemeenschappelijke vormen en routines (GVR’s) aangeleerd.

 • Afname van de werkdruk
 • Effectief bouwoverleg
 • Afgestemd teamgedrag
 • Leren werken met een schooldashboard

Sociaal Sterke Groep

Sociaal Sterke Groep is een effectieve gemeenschappelijke socialiseringsaanpak voor de hele school. Belangrijke onderdelen zijn:

 • Effectieve conflicthantering
 • Socio-kring
 • Het naar binnen- en buitengaan van kinderen
 • Spelverrijking

Invoering

In twee studiedagen leert het team de aanpak Sociaal Sterke Groep en gaat er meteen mee aan de slag. De PowerPoint: “Prettig omgaan met elkaar” voor kinderen en het infoboekje “Sociaal Sterke Groep voor ouders” zorgen ervoor dat iedereen afgestemd blijft.

 • Na drie maanden is de school rustig
 • De omgang tussen de kinderen is zichtbaar verbeterd
 • De conflicten tussen kinderen zijn sterk afgenomen

Full Speed Leren

Door een rechtvaardige taaktoedeling en het rechtvaardig belonen van kinderen gaan alle kinderen gemotiveerd werken. Belangrijke aspecten zijn:

 • Alle kinderen werken full-speed
 • Leerstof en zelfsturing op maat
 • Gemotiveerd sociaal leren

Invoering

Invoering van Sociaal Sterke Groep is de basis om Full Speed Leren succesvol in te voeren. De school kan stapsgewijs aspecten van Full Speed Leren invoeren en bepaalt zelf het tempo. Het werkboek “Basisboek Full Speed Leren” beschrijft de gemeenschappelijke vormen en routines (GVR’s) van Full Speed Leren.

 • Alle kinderen werken bij taal en rekenen taakgericht
 • Kinderen werken samen in co√∂peratieve tafelgroepen
 • Hoge opbrengsten bij taal en rekenen

Rijke Oogst

Is een gefundeerde aanpak om opbrengstgericht te werken. Gefundeerde aanpak wil zeggen dat de kwaliteit van het personeel, het gedrag van leerlingen, een goede didactische aanpak voorwaardelijk zijn voor hoge opbrengsten. De aanpakken Sterk Team, Sociaal Sterke Groep enFull Speed Leren zijn concretiseringen van deze gefudeerde aanpak. Het schooldashboard speelt een centrale rol om opbrengsten zichtbaar te maken.

Invoering

De invoering van Rijke Oogst gebeurt met behulp van het schooldashboard en loopt gelijk op met de invoering van een groepsdynamische aanpak. Scores die bij de betreffende aanpak horen, worden op het dashboard ingevuld. Daardoor maakt de directeur de opbrengsten van de school zichtbaar voor het team en kan effectief de vinger aan de pols houden.

 • De kwaliteitscores van het team
 • Een implementatiescore van elke aanpak
 • Een dalende trend bij conflictpatronen

Aanpak Moeilijke Groep

Aanpak Moeilijke Groep zorgt ervoor dat een moeilijke groep binnen een half jaar weer redelijk functioneert. Het is de enige curatieve groepsdynamische aanpak. Binnen deze aanpak wordt een verkorte vorm van Sociaal Sterke Groep en Full Speed Leren ingevoerd. Voor de kinderen heet deze aanpak Topklas. We dagen de kinderen uit om en voorbeeldklas te worden binnen de school.

Invoering

Voor de invoering wordt een invoeringsgroepje samengesteld. Hierin zitten de betreffende leerkrachten, de ib-er en iemand van de leiding. Belangstellende collega’s zijn eveneens welkom. Er zijn minimaal zes bijeenkomsten om bepaalde aspecten van groepsdynamisch onderwijs te kunnen invoeren.

 • Op redelijke korte termijn wordt de groep rustiger en socialer
 • Kinderen gaan taakgerichter werken
 • Storend gedrag wordt uitgedoofd

© Groepsdynamisch onderwijs