Back to the top

Wie zijn wij

Wie zijn wij?

Van links naar rechts: Adrie van den Eeden, Jeanette Rispens, Cato Santema, Eelke Hoekstra, Jacqueline Devens, Gryte Otter, Rixt Walda, Willem Mennen.

Willem

Willem Mennen

conceptontwikkeling en gdo-adviseur

Willem heeft het concept groepsdynamisch onderwijs ontwikkeld als een antwoord op de huidige problemen in het onderwijs. Willem laat zien dat door de groep als een echte leer-kracht te ontwikkelen veel van deze problemen verdwijnen.

Cato

Cato Santema

gdo-adviseur

Cato heeft vier jaar geleden samen met haar team gekozen voor gdo als alternatief voor te geïndividualiseerd onderwijs. Het heeft haar veel opgeleverd: sociaal lerende kinderen, onderwijs op maat, rust, afgestemde leerkrachten en tevreden ouders en een goede praktijkschool voor studenten en beginnende leerkrachten. Zij ondersteunt met veel kennis van en ervaring met groepsdynamisch onderwijs scholen die dit ook graag willen.

Adrie

Adrie van den Eeden

gdo-adviseur

Adrie is gegrepen door groepsdynamisch onderwijs, omdat het volgens hem echt iets toevoegt aan het onderwijs. Adrie bouwt aan een netwerk van scholen die met Sociaal Sterke Groep werken. Doordat elke gdo-school dezelfde taal spreekt, kunnen leerkrachten heel gemakkelijk ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

Rixt

Rixt Walda

intern begeleider basisschool en gdo-adviseur

Door gdo heeft Rixt een andere kijk op haar rol als ib-er gekregen. Aangeleerde hulpeloosheid wordt vervangen door zelfsturing. Inplaats van de leerkracht gaan kinderen hard werken. De wisselwerking tussen de leerkracht en de groep als leer-kracht is het geheim. Zij ziet dat leerkrachten en kinderen door deze aanpak in hun kracht gezet worden. Rixt weet teams enthousiast te maken voor groepsdynamisch onderwijs en begeleidt scholen die deze weg opgaan met veel plezier.

Jacqueline

Jacqueline Devens

trainer-coach en gdo-adviseur

Jacqueline is een bevlogen onderwijsmens. Haar kracht is om mensen in ontwikkeling te brengen. Haar kwaliteiten zijn: coaching, teamontwikkeling en taalonderwijs. Zij combineert dit met de groepsdynamische aanpakken.

Gryte

Gryte Otter

adjunct-directeur basisschool en gdo-leerkracht

Gryte vormt samen met Eelke Hoekstra de directie van de basisschool De Reinbôge in Burgum. Zij ervaren dagelijks het belang van een afgestemde schoolleiding. Gryte vormt samen met haar bovenbouwcollega's een hecht team, waardoor invoering van gdo veel gemakkelijker gaat. Doordat Gryte lesgeeft is gdo voor haar een concreet praktisch verhaal. Het versterkt haar vakmanschap. Gryte is een ervaringsdeskundige op het gebied van groepsdynamisch onderwijs.

Eelke

Eelke Hoekstra

directeur basisschool en gdo-adviseur

Eelke Hoekstra vindt dat groepsdynamisch onderwijs een antwoord is op problemen die steeds verdergaande individualisering op zijn school opriep. Door zijn positieve ervaringen op de eigen school en door steeds meer vragen uit het onderwijsveld zelf, is Eelke een enthousiaste promotor en gdo-adviseur. Ook is hij mede-auteur van het boek: Beter leren door groepsdynamiek.

Jeanette

Jeanette Rispens

waarnemend directeur en gdo-leerkracht basisschool en gdo-leerkracht

Jeanette heeft al jaren ervaring met groepsdynamisch onderwijs in haar klas. Ze ervaart dagelijks de voordelen van dit onderwijs. Ze geniet ervan hoe sociaal de kinderen met elkaar omgaan. Kinderen die van nature wat moeilijker zijn worden socialer. Ze stemt gemakkelijk af met haar duo-partner omdat ze delfde taal spreken. Daardoor is het mogelijk om een langdurige "thuiszitter" succesvol in hun klas op te nemen.

© Groepsdynamisch onderwijs